Prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić - LMHS

Prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić

Ekonomski fakultet – Zagreb

O predavaču

Nina Pološki Vokić je dugogodišnja profesorica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, predaje i na poslijediplomskim studijima MBA u građevinarstvu pri Sveučilištu u Zagrebu te Menadžment u zdravstvu pri Zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar. Unatrag sedam godina nositelj je i izvođač kolegija „Human resource management and diversity issues with a focus on Central and Eastern European countries“ na Ekonomskom sveučilištu u Beču, koautorica dva sveučilišna udžbenika i jednog sveučilišnog priručnika, između ostalog i autorica/koautorica većeg broja poglavlja u znanstvenim knjigama, kao i znanstvenih i stručnih članaka. Voditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija „Organizacija i menadžment“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kao i hrvatskog tima na međunarodnom projektu istraživanja prakse međunarodnog menadžmenta ljudskih potencijala – CRANET od 2011. godine, a od 2004. godine i članica „Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge“ pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Njezina su specijalizacija i interes prvenstveno komparativni menadžment ljudskih potencijala, metrika menadžmenta ljudskih potencijala i „meki“ elementi menadžmenta.