Prof.dr.sc. Vlado Jukić - LMHS

Prof.dr.sc. Vlado Jukić

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Psihijatrijska bolnica „Vrapče“

O predavaču

Vlado Jukić, dugogodišnji ravnatelj Psihijatrijske klinike Vrapče redovni je profesor na Katedri za psihijatriju s medicinskom psihologijom Medicinskog fakulteta u Zagrebu, do sada je objavio preko 180 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i svjetskim časopisima, izlagao na nizu domaćih i svjetskih stručnih skupova, organizirao više stručnih skupova. Predsjednik je Hrvatskog psihijatrijskog društva i hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora te član niza stručnih povjerenstava. Dosad je odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, nositelj je Nagrade Grada Zagreba za 2008. godinu te još nekoliko važnih nagrada.