Upisi

Uvjeti upisa na studij

Kandidati moraju imati završen sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova (medicina, prirodne znanosti, ekonomija, druge društvene znanosti). Odgovarajuće profesionalno iskustvo je prednost.

Preduvjet za prijem na studij je znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu. Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija.

Postupak prijave

1. KORAK
Ispuni prijavu online.

2. KORAK
Popunjeni obrazac je potrebno isprintati, potpisati te dodatno priložiti:
• ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu
• izjava ustanove ili osobna pismena izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
• ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija
• preslika domovnice
• biljeg u vrijednosti 20kn

3. KORAK
Prijavu s priloženim dokumentima treba poslati poštom ili osobno predati u Urudžbeni zapisnik na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, Šalata 3b, 10000 Zagreb

*Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Promocija kvalitete u zdravstvu Republike Hrvatske.

Medicinski fakultet osnovao je 2018. godine Centar za istraživanje i promociju najboljih zdravstvenih praksi čiji su statutarni ciljevi opisani u prilogu (Prilog 1). Vodstvo LMHS studija namjerava proces izbora kandidata za upis na studij povezati s glavnim ciljem rada Centra – promocijom najbolji praksi u zdravstvu Republike Hrvatske. Ovim natječajem dodatno bi se stimuliralo kandidate i zdravstvenu javnost da svoju pažnju usmjere na dobre zdravstvene prakse, ustanove, kompanije i osobe koju su lideri promjena u zdravstvu, stoga ukoliko zadovoljavate kriterije koji su potrebni da bi osvojili stipendiju možete se prijaviti putem ovog linka: