Mr. Irena Severin

O predavaču

Mr. Irena Severin ekspert je za aktuarske poslove u Croatia osiguranju d.d., inženjerka matematike s magisterijem Budimpeštanskog sveučilišta ekonomskih znanosti. Predaje kolegij Neživotno osiguranje na poslijediplomskom specijalističkom studiju aktuarske matematike na PMF-u, dok je profesionalno angažirana u Hrvatskom aktuarskom društvu, čija je osnivačica. Članica je i Međunarodnog udruženja aktuara (IAA), sudjelovala je i na Međunarodnim ljetnim školama Švicarskog aktuarskog društva i Groupe Consultatif te brojnim seminarima i savjetovanjima iz područja aktuarstva i osiguranja. Irena je radila u više osiguravajućih društava u Hrvatskoj, prvenstveno na aktuarskim poslovima iz područja životnog, neživotnog i zdravstvenog osiguranja.