Profesor emeritus Ana Stavljenić Rukavina

O predavaču

Prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina, liječnik i magistar farmacije, specijalist medicinske biokemije, profesor Medicinskog i Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, gostujući profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i  Sveučilištu u Trstu..

           Rođena  u Dugoj Resi, završila studij medicinske biokemije na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu (1963), studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1968) postdiplomsko usavršavanje u  Royal Postgraduate Medical School, London; NATO Advanced Study Institute i Simon Stevin Institute, Brugge (1971,1976, 1986), doktorat medicinskih znanosti (1976) i specijalistički ispit 1979. Od 1985 godine je redoviti profesor te od 1990 redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu.

           Tijekom 38 godina stručnog, znanstvenog i nastavnog rada u Zavodu za dijabetes endokrinologiju i metaboličke bolesti “Vuk Vrhovac” (15 godina), Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb i Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (23 godine) bavila se znanstvenim radom i nastavom te organizacijom laboratorijske medicine u Hrvatskoj i Europi.

           Godine 200-2001 obnašala dužnost ministra zdravstva .

Znanstveni i stručni radovi (320 od čega 140 u CC /SCI ) nastali su provedbom 23 znanstvena projekta iz područja epidemiologije i patobiokemije dijabetesa i poremećaja  metabolizma lipida, istraživanja molekularne osnove ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, molekularne biokemije nasljednih i metaboličkih bolesti, organizacije zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog sustava, i istraživanja modela organizacije sustava kvalitete.  

           Autor je sedam knjiga i 51 poglavlja u knjigama drugih autora, jedan od urednika knjige Četiri stoljeća javnog zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj, urednik 26 priručnika za postdiplomsku i trajnu edukaciju. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim kongresima kao pozvani i uvodni predavač, kao organizator, član znanstvenih i organizacijskih odbora.

Aktivni je član znanstvenih i stručnih društava u Hrvatskoj i svijetu; bila je predsjednica   Hrvatskog društva za humanu genetiku Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju, predsjednica Hrvatske komore medicinskih biokemičara u tri mandata, dopredsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi, član upravnog odbora Društva za aterosklerozu HLZ. Član je radne grupe za  evaluaciju FP6 projekata i član je Savjetodavnog odbora za FP7 znanstveni program Europske komisije. Član Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Medicinske akademije Hrvatske.

Sudjeluje u radu više humanitarnih udruga koje se bave zdravljem žena, javnozdravstvenim problemima i ekologijom.U društvenom životu sudjeluje kao vjećnica HSS-a u radu Skupštine Karlovačke županije u okviru koje predsjedava Odborom za socijalna pitanja.

Odlikovanja:

Orden Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti RH 2006 godine.Nagrada za razvoj laboratorijske medicine u srednjeuropskim zemljama 2007. god.

Odličje začasnog člana Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 2006 godine.