Prof.dr.sc. Ivan Lovrinović

Ekonomski fakultet

O predavaču

Ivan Lovrinović, profesor ekonomije, predavač je monetarne politike, međunarodnih financija i voditelj Odjela za financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, čiji je bio i dekan. Konzultant je više hrvatskih banaka, savjetnik u Ministarstvu financija i pri Vladi RH. Autor je brojnih stručnih radova o bankarstvu i financijskom tržištu, monetarnoj politici.