Prof.dr.sc. Vesna Vidović, dr.med., dječji psihijatar

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

O predavaču

Vesna Vidović, izvanredna profesorica na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, specijalistica je dječje i adolescentne psihijatrije, voditeljica poslijediplomskog stručnog studija “Dječja i adolescentna psihijatrija”. Sudjeluje u nastavi poslijediplomskih studija Školska medicina, Socijalna psihijatrija, Psihoterapija, Zaštita majke i djeteta, Klinička pedijatrija. Predsjednica je Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, redovna članica Hrvatske akademije medicinskih znanosti, posebno educirana iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, obiteljske psihoterapije i psihoanalitičke psihodrame. Svoje je znanje usavršavala na Tavistock Klinici u Londonu, a posebno se bavi liječenjem poremećaja jedenja.