Izv.prof.dr.sc. Ognjen Brborović

O predavaču

Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Stručni staž odradio je pri Općoj bolnici Sveti Duh te neko vrijeme radio pri Domu zdravlja Trešnjevka. Od 2000. godine je znanstveni novak na Katedri za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Disertaciju s naslovom „Povezanost formalne edukacije i pritiska okoline sa subjektivnim osjećajem tjelesnog i duševnog zdravlja“ obranio je 13. travnja 2010. te stekao akademski stupanj doktor medicinskih znanosti. 17. ožujka 2014. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje do-centa u području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 2005. godine završio je poslijediplomski stručni studij iz Javnog zdravstva a 27. studenog 2007. godine je položio specijalistički ispit te stekao naziv specijalist javnog zdravstva. Autor i koautor je gotovo trideset znanstvenih članaka koji su indeksirani u Current Contents, WoS CORE, PubMed i Scopus. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima te je autor i koautor niza kongresnih priopćenja. Sudjelovao je u slijedećim znanstvenim projektima: 2000-2002. Hipermediji u medicinskoj edukaciji, šifra projekta 10812, voditelj prof.dr.sc. Luka Kovačić 2002-2005. Utjecaj promjena u organizaciji i edukaciji u zdravstvu na zdravlje stanovništva, šifra projekta 0108333, voditelj prof.dr.sc. Zvonko Šošić 2006-2010. Utjecaj organizirane edukacije na kvalitetu rada u izvanbolničkoj zaštiti, šifra projekta 108-1081871-1897, voditeljica prof.dr.sc. Gordana Pavleković 2008-2012 projekt The Picture of Mental Illness in the Czech, Slovak and Croatian Mass Media, dio programa Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe, University of Berkley, voditelj programa prof.dr.sc. Richard M Scheffler 2015-2017 Analiza internet foruma o mentalnim bolestima – FOMB projekt koji je ostvario Sveučilišnu potporu br: 1101508, voditelj doc.dr.sc. Ognjen Brborović 2018- Regionalizacija pojavnosti karcinoma u RH Sveučilišna potpora, voditelj doc.dr.sc. Ognjen Brborović Boravio je na raznim edukacijama od kojih se posebno ističu višetjedne edukacije u Cen-tres for Disease Control, Atlanta USA te u Centre for Evidence Based Medicine, Oxford UK. Od 2003. jedan je od direktora simpozija Mediji i zdravlje u Grožnjanu, koji svake godine okuplja novinare, zdravstvene stručnjake, političare i osobe koji odlučuju o zdravstvenim pitanjima važnim za RH. Aktivno je sudjelovao u nekoliko javnozdravstvenih stručno-znanstvenih projekata od kojih se posebno ističu projekti Zdrave županije – Upravljanje za zdravlje, Hrvatska zdravstvena anketa 2003/10 te kao voditelj kampanje za prestanak pušenja Bivše i Bivši. U periodu 2004-2008. bio je član predsjedništva Hrvatskog društva za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora liječnika, a od 2012-2016. vršio je funkciju prvog dopredsjednika Društva. 2012. izabran je za člana Upravnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te je funkciju obavljao tijekom cijelog mandata. 2015. godine izabran je za predsjednika Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe Ministarstva zdravstva koju funkciju obavlja i dalje. Sudjeluje u nastavi na Diplomskom studiju medicine na predmetima Socijalna medicina, Organizacija zdravstvene zaštite, Uvod i povijest medicine te Praksa u zajednici. Također sudjeluje u nastavi na Sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva kao voditelj predmeta Teorija odgoja i obrazovanja te u nastavi predmeta Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama. Na poslijediplomskim studijima sudjeluje na PDS iz Javnog zdravstva gdje je voditelj kolegija Javnozdravstvene intervencije, te na PDS menadžment u zdravstvu u predmetima Odabrana poglavlja javnog zdravstva, politika i upravljanje zdr. sust. te Socijalni marketing.