Upisi

Natječaj za upis u akademsku 2021./2022. godinu otvoren do 1.11.2021.

Možeš li Ti postati dio mreže izvrsnih?

Da, ako ispunjavaš sljedeće uvjete – prijavljeni kandidati moraju imati završen sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova (medicina, prirodne znanosti, ekonomija, druge društvene znanosti). Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija, a prednosti za prijem na studij su adekvatno profesionalno iskustvo u zdravstvu,  znanje engleskog jezika te poznavanje rada na računalu

Prijavi se i postani menadžer u zdravstvu!

  1. KORAK – Ispuni online prijavu.
  2. KORAK – Isprintaj i potpiši obrazac, prikupi obvezne dokumente navedene niže u tekstu.
  3. KORAK – Pošalji prijavu sa potrebnim dokumentima na adresu:
 • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, “Natječaj – specijalistički studij”, Šalata 3b, 10000 Zagreb, i to najkasnije do 1. studenog 2021. godine

Obavezno priloži slijedeće dokumente:

   • ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju  (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
   • izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove školarine
   • preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane
   • preslika osobne iskaznice ili putovnice
   • Rješenje Ureda za akademsko priznavanje (ako je diploma stečena u inozemstvu)*
   • potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
   • dokaz o elektroničkoj uplati upravne pristojbe u iznosu od 20 KN na broj računa Hrvatskog državnog proračuna:
 •  IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB