Predavači

Redovni predavači

Tim sveučilišnih nastavnika i predavača zadovoljava najvažniji menadžerski kriteriji – Konkurentni su: svojim znanjem, vještinama, mladošću, iskustvom, istraživačkim projektima, znanstvenim radovima ili privatnim firmama koje vode, na domaćoj ili međunarodnoj sceni.

Dolaze s vodećih sveučilišta iz USA i UK (Harvard University, University College London, University of California at San Francisco, University of Michigan at Ann Arbor), surađuju s vodećim međunarodnim organizacijama u zdravstvu (WHO, the World Bank, EU komisija), međunarodnim kompanijama (Ericsson Nikola Tesla, Novartis, Google) ili domaćim uspješnim poduzetnčkim projektima (Klinka Svjetlost).

Posebno smo ponosni na naše bivše studente koji svoja ministarska, savjetnička, direktorska ili profesorska iskustva rado prenose novim LMHS generacijama.

Partneri u izvođenju praktične nastave: