Kontakt

Adresa

Škola narodnog zdravlja
„Andrija Štampar“
Rockefellerova 4
10000 Zagreb, Croatia

Kontakt

Tel: +385 (0)1 4590-113
E-mail: lmhs@snz.hr

Tehnički podaci:

Sveučilište u Zagrebu,
Medicinski fakultet
Šalata 3, 10 000
Zagreb
OIB 45001686598