Dr.sc. Mario Šekerija

O predavaču

Dr. sc. Mario Šekerija je epidemiolog, voditelj Registra za rak RH pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kao i poslijedoktorand na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Područje njegovog znanstvenog interesa je epidemiologija zloćudnih bolesti i epidemiološke metode u istraživanju. Mario je aktivan u velikim međunarodnim epidemiološkim istraživanjima o incidenciji, mortalitetu i preživljenju od zloćudnih bolesti, uključen i u projekte Europske Komisije i zemalja članica vezane uz područje zloćudnih bolesti. Trenutačno je, uz poslove voditelja Registra i rada sa studentima u “Štamparu”, voditelj radnog paketa u Zajedničkoj akciji iPAAC.