Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.

Prof. dr. sc. Viktor Peršić., rođen je 1967. godine u Rijeci. Na Medicinskom fakultetu-Sveučilište u Rijeci diplomirao je 1991. godine. Specijalist interne medicine postao je 1999., a specijalist kardiolog 2009. godine. Od tada kontinuirano radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma – Thalassotherapia Opatija gdje obnaša funkciju ravnatelja bolnice od 2014. godine, predstojnika Klinike i pročelnika Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U stručnom radu, uz trajnu edukaciju u vrhunskim europskim kardiološkim institucijama (Kardiološki institut Sveučilišne bolnice Bologna, Sophia Antipolis Heart House Nica, Hammersmith Hospital London, Sveučilišna bolnica Essen), niz godina djeluje u sveobuhvatnoj neinvazivnoj kardiološkoj dijagnostici. Pod vodstvom profesora Peršića, kardiološka djelatnost Thalssotherapije značajno je unaprijedila opseg i kvalitetu usluga, stekla prepoznatljivost u stručnim krugovima uz poseban naglasak na razvoju novih službi među kojima se ističe osnivanje Centra za oslikavanje u kardiologiji, Laboratorija za kateterizaciju srca te Centra za estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju. Autor je nekoliko poglavlja sveučilišnih udžbenika, preko 60 znanstvenih radova, voditelj brojnih kliničkih istraživanja iz područja kardiologije, pozvani predavač na brojnim internacionalnim kongresima. Predsjedao je organizacijskim odborima u nekoliko hrvatskih ehokardiografskih i kardiopreventivnih simpozija s međunarodnim sudjelovanjem,  te je aktivan član Hrvatskog kardiološkog društva i njegovog Upravnog odbora i predsjednik Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila Hrvatskog kardiološkog društva. Član je i Upravnog odbora Zaklade Hrvatske kuće srca. Od 2012. do 2016. godine obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2013. do 2017 godine obnaša dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatija. Počasni je član Hrvatskog Crvenog križa, a dugi niz godina obnašao je dužnost predsjednika Crvenog križa GO Opatija. Uz navedeno obnašao je dužnost člana Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o, a dugogodišnji je predsjednik skupštine Udruge / Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.