Renata Zadro - LMHS

Renata Zadro

Voditeljica Odjela za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

KBC Zagreb

Životopis

Renata Zadro rođena je 21.8.1955. u Splitu. Diplomirala je i doktorirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992–1994. boravila je u University of Texas Health Science Center, San Antonio na poslijedoktorskom usavršavanju. Od 1995. godine do danas zaposlena je kao voditelj u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku. Od 1997. godine u kumulativnom je radnom odnosu sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, sada redovita profesorica u trajnom zvanju i voditeljica kolegija Hematologija I i II, Koagulacija i Transfuziologija s imunohematologijom. U domaćoj i svjetskoj znanstvenoj publicistici objavila je 60 radova. Autor je 25 poglavlja u knjigama, udžbenicima i priručnicima koji se rabe u nastavi i trajnoj izobrazbi na Farmaceutsko-biokemijskom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u radu više od 50 domaćih i međunarodnih skupova, te kao voditelj i suradnik na nekoliko vanjskih i domaćih znanstvenih projekata. Član je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Internacionalnog društva za trombozu i hemostazu i Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti. Područje njezinog znanstvenog interesa je molekularna osnova zloćudnih hematoloških bolesti i standardizacija molekularnog praćenja terapije hematoloških bolesnika; molekularna osnova poremećaja zgrušavanja, posebice povezanost genskih polimorfizama i cerebrovaskularnih poremećaja u djece.