Program

Studij zahtijeva visoki stupanj integracije znanosti i struke prema najvišim kriterijima odličnosti. Zbog primjene najnovijih dostignuća znanstvenog i tehnologijskog razvoja u suvremenoj medicini, medicinska struka i znanost razvijaju se fascinantnom brzinom. To zahtijeva ustroj i stalnu prilagodbu studijskog programa. Poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama, polaznici imaju znanstveno obrazovanje koje omogućuje znanstveni način razmišljanja, priprema ih za daljnji razvoj znanstvenih dostignuća u medicini.

Interdisciplinarni pristup. Mnogo profesija. Jedan tim.

Na LMHS studiju kliničari, obiteljski liječnici i javnozdravstveni specijalisti, s ekonomistima, pravnicima i farmaceutima, zajedno s psiholozima, socijalnim radnicima te IT i data science stručnjacima raspravljaju o prednostima i problemima sustava, institucija i tehnologija u funkciji ljudskog zdravlja tako razumijevajući kompleksnost suvremenog zdravstvenog sustava

Upravljanje strukturama. Razumijevanje procesa. Mjerenje ishoda.

Postavljamo prava pitanja. Tražimo konkretna rješenja. Učimo upravljati sobom i drugima: navikama, vještinama, tehnologijama i ciljevima. U zdravstvu se rezultati zovu ishodi. Učimo razumijeti kontekst problema i veze između različitih elemenata sustava – struktura, procesa i ishoda. Vježbamo kako kreirati i voditi timove usmjerene na kvalitetne ishode.

Hands-On. Učenje na primjerima. Izravni angažman.

Naši studenti rješavaju probleme stvarnog svijeta. Stvarnih bolnica, ljekarni, domova zdravlja, ordinacija, zavoda za zdravstveno osiguranje ili javno zdravstvo. Uče temelje i održavanje najboljih praksi. Izvode vježbe i simulacije. Raspravljaju interaktivno, kreativno i proaktivno s nastavnicima, kolegama studentima i dokazanim liderima.

Aktivni alati za analizu. Spremnost za intervenciju.

Od samog početka programa sudionici počinju raditi na odabranoj studiji najbolje prakse zajedno s mentorom i timom interdisciplinarnih suradnika, naravno, uvijek s referencom medicine utemeljene na dokazima i najbolje prakse, ali i vrijednostima zdravlja. Studijski program završava best practice projektom koji tim prezentira na konferenciji.