O studiju

Pokretanje studija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu središnja je medicinska ustanova u Hrvatskoj, iz koje su potekle generacije uglednih liječnika i znanstvenika. Poslijediplomski specijalistički studijski program Menadžment u zdravstvu utemeljen je 2003. kako bi i na ovom području stvorio standarde izvrsnosti i postao međunarodno prepoznat i priznat program obrazovanja lidera i menadžera u zdravstvu.

Svrha studija

Izrazita je potreba za kvalificiranim i educiranim menadžerima u području zdravstva u javnom i u privatnom sektoru. Svrha je studija vrhunska edukacija ključnog zdravstvenog osoblja koji će novim znanjem i vještinama unaprijediti kvaliteta rada, poboljšati ishode i građanima omogućiti lakši dostup bolje organiziranim i sigurnijim zdravstvenim uslugama uz racionalnije trošenje sredstava.

Ciljevi studija

Omogućiti stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o menadžmentu zdravstvenog sustava i zdravstvenih usluga, znanja o ponašanju građana i pacijenata u traženju zdravstvene usluge, o zdravstvenim profesionalcima, o mjesta davanja usluga, o tehnologijama i procesima pružanja zdravstvenih usluga te o mogućnostima racionalnog, organiziranog i na znanosti utemeljenog upravljanja i vođenja tim procesima.

Predstaviti najnovije znanstvene spoznaje u području istraživanja zdravstvenih sustava i zdravstvenih usluga (“health system research” i “health services research”) te njihovu primjenu u upravljanju klinčkim procesima (clinical management) vođenju pacijenta i bolesti (disease managementu) te ključnim resursima (osoblje, objekti, programi, institucije) i procesima (financiranje, planiranje, unapređenje kvalitete) u skladu sa principima medicine temeljene na dokazima (evidence based medicine).

Ustroj studija

Nositelj studija i izvođač studija je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj studija je prof. dr. sc. Stjepan Orešković Zamjenik voditelja prof. dr. sc. Ratko Matijević. Trajanje studija je 1 godina = 2 semestra.

Troškovi studija

Školarina uključuje:
• Troškove praktične nastave
• Studijska putovanja
• Teambuildinge i praktične izlete
• Predavače iz USA i EU
• Korištenje modernih edukacijskih tehnologija
• Ukupna školarina iznosi: 5.000 eura i plaća se u cijelosti. Trošak završnog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Metode provođenja nastave

Studij zahtijeva visoki stupanj integracije znanosti i struke prema najvišim kriterijima odličnosti. Zbog primjene najnovijih dostignuća znanstvenog i tehnologijskog razvoja u suvremenoj medicini, medicinska struka i znanost razvijaju se dosad nezamisliviom brzinom. To zahtijeva ustroj i stalnu prilagodbu studijskog programa. Poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama, polaznici uče metode i vještine koje omogućuje znanstveni način razmišljanja, priprema ih za daljnji razvoj tehnologija i znanja u medicini.

Praktična nastava

Osim teoretske studij organizira i praktičnu nastavu koja se ostvaruje kroz posjete relevantnim ustanovama i tvrtkama, angažiranjem gostiju predavača i redovitim organiziranjem team buildinga. Suradnja s vodećim ustanovama i kompanijama u zemlji i inozemstvu studenti dolaze do praktičnih znanja o recentnim znanstvenim spoznajama iz područja istraživanja sustava i zdravstvenih usluga i njihove primjene u upravljanju kliničkim procesima, vođenju pacijenta i bolesti te ključnim resursima i procesima u skladu sa principima medicine temeljene na dokazima.

Također je omogućeno stjecanje znanja o ponašanju građana i pacijenata u traženju zdravstvene usluge, o mjestima davanja usluga, tehnologijama i procesima koji se koriste pri pružanju zdravstvenih usluga te o mogućnostima racionalnog, organiziranog i na znanosti utemeljenog upravljanja i vođenja tim procesima. Stručni rad u vodećim nacionalnim i internacionalnim kompanijama studenti dolaze do saznanja od relevantnih ljudi o sustavu i načinu rada istih, sustavima trajne edukacije, projektima koji se vode i uspješnom upravljanu tim segmentima što obuhvaća upravljanje ključnim resursima i procesima. Pojedine tvrtke omogućavaju upoznavanje sa novim tehnologijama koje se uvode u sustav zdravstva, procesom uvođenja i načinom primjene istih. Redovitim organiziranjem team buildinga studentima se omogućava da kroz taj vid edukativno kreativnih aktivnosti poboljšaju komunikacijske vještine, prepoznaju svoju ulogu u timskom radu i osvijeste sliku o sebi kao osobi što istima omogućava poboljšanje produktivnosti u sklopu tima i razvijanje osobina vođe.

Partneri: