Aleksandar Racz

Prodekan za znanost i izdavašto

Zdravstveno veleučilište

CURRICULUM VITAE

izv. prof. dr. mult. Aleksandar Racz, dr.med. spec. (CROSBI Profil: 14757, MBZ: 191030, ORCID: 0000-0002-3118-2623) rođen u Zagrebu 11. ožujka 1964. godine u zagrebačkom kvartu Željeznička kolonija smještenom nadomak parka Maksimir u kojem živi cijeli svoj život. Osnovnu školu Antun Gustav Matoš u Zagrebu pohađao od 1971. – 1978. godine čiji je doživotni počasni član – nositelj Zlatne značke A. G. Matoša za izniman i kontinuirani uspjeh u školovanju, pobjednik natjecanja “Tito – Revolucija – Mir” održanog 1977. godine. Srednjoškolsko obrazovanje pohađao u POC Bogdan Ogrizović (današnja V gimnazija) nakon kojeg upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao u srpnju 1988. među prvih deset diplomiranih studenata generacije 1982/83, sa prosječnim odličnim uspjehom.

Specijalizaciju iz područja zdravstvene ekologije stekao 1993. godine pri ZZJZ grada Zagreba (današnji NZZJZ „dr. A.Štampar“, tijekom perioda u kojem je završio i nekoliko poslijediplomskih magistarskih i/ili specijalističkih studija stekavši magisterij znanosti iz javnog zdravstva (ŠNZ. A. Štampar, MEF Sveučilišta u Zagrebu); magisterij iz managementa u zdravstvu (MEF Sveučilišta u Zagrebu), te završio i poslijediplomski specijalistički studij iz managementa neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja (KBF Sveučilišta u Zagrebu), a odslušao i poslijediplomski studij iz Dječje i adolescentne psihijatrije, te poslijediplomski studij iz Psihotraume (MEF Sveučilišta  u Zagrebu).

Kao polaznik 2. generacije, završio međunarodni poslijediplomski studij Leadership and Management in Health Services (LHMS).

Jedna od rijetkih osoba koje nose titulu dr.mult. koju je stekao završivši 4 poslijediplomska doktorska studija i stekavši 4 doktorata znanosti na 4 različita Sveučilišta u tri zemlje i to: 2019. – 2021. godine doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija – Fakultet za uporabne društvene študije Republika Slovenija; 2016. – 2019. doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija –  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci; 2008. – 2010. doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2008.  doktorat znanosti iz područja biomedicinskih znanosti, polje javno zdravstvo – Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

U nastavnom zvanju izabran u zvanja profesora v. š. u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb od 2015. godine. U znanstveno – nastavnom zvanju nasl. izv. prof. pri FZS Sveučilišta u Rijeci od 2022. godine. U znanstvenim zvanjima izabran u dva područja i tri polja znanosti: viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva (polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita); viši znanstveni suradnik u području društvenih znanosti (polje socijalnih znanosti); znanstveni suradnik u području društvenih znanosti (polje ekonomija).

Posebno područje interesa mu je globalno javno zdravstvo, javnozdravstvene potrebe posebnih populacijskih skupina, zdravstvene ekologija i etika okoliša, proučavanje vjerodostojnosti primjene komplementarne i alternativne medicine utemeljene na dokazima, uključujući fenomenologija čudesnog izlječenja, te održavanje motivacijskih javnozdravstvenih predavanja i aktivistički rad u zajednici na aktivnoj implementaciji i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, s naglaskom na promociju prava i zaštitu svih ne-ljudskih živih bića, te rad u zajednici za dobrobit marginaliziranih populacijskih skupina, posebice pripadnika romske nacionalne manjine.

Objavio 4 sveučilišna i/ili veleučilišna udžbenika i priručnika , te preko 50 znanstvenih radova indeksiranih u bazama Web of Science Core Collection (WoS CC), Scopus, CAB Abstract, FTSA, MEDLINE, te više od 50 recenziranih znanstvenih i stručnih radova u neindexiranim časopisima kao doprinos razvoju mladih, perspektivnih časopisa, te preko 40 recenziranih integralnih radova objavljenih u kongresnim zbornicima međunarodnih skupova. Kao aktivni sudionik s usmenim izlaganjem ili pozvani predavač sudjelovao u radu na preko 60 međunarodnih i domaćih skupova održanim u NR Kini, Koreji, Japanu, Kraljevini Norveškoj, Kraljevini Španjolskoj, Austriji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj.

Od 2006. godine zaposlen na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb kao profesor i nositelj niza kolegija iz preventivne medicine odnosno područja javnog zdravstva, zdravstvene ekologije i epidemiologije, zdravstvenog turizma, ekološke etike, te metodologije znanstveno istraživačkog rada. U razdoblju 2013. – 2016. godine obnašao funkciju dekana Zdravstvenog veleučilišta, od 2016. godine do danas u nekoliko mandata u funkciji prodekana za izdavačku djelatnost; za znanost i razvoj; za znanost i međunarodnu suradnju, od 2008. do 2013. i nakon  2016. voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija sanitarnog inženjerstva, te pokretač i od 2016. godine glavni urednik znanstvenog časopisa JAHS.

Kao počasni član Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara trajno posvećen promicanju prava pripadnika Romske nacionalne manjine i borbi za poboljšavanje uvjeta edukacije pripadnika RNM s ciljem njihove punopravne integracije u društvo za što je dobitnik niza najviših priznanja za doprinos razvoja romske zajednice uključujući Godišnju nagradu povodom Svjetskog dana Roma zaslužnim pojedincima iz javnog, političkog i društvenog života koji su svojim dugogodišnjim radom doprinijeli razvoju i poboljšanju položaja romske zajednice u Hrvatskoj 2022. godine, te Zlatnu plaketu povodom Svjetskog dana romskog jezika 2105. godine i  posebno priznanje predsjednika Normunds Rudevičs-a ispred International Romani Union 2018. godine.

MINI BIO

izv. prof. dr. mult. Aleksandar Racz, dr.med.  specijalist zdravstvene ekologije, zaposlen pri Zdravstvenom veleučilištu kao prof. v.š. u trajnom zvanju trenutno u funkciji prodekan za izdavaštvo; odnašao dužnost dekana u mandatu (2013. – 2016.); autor preko 150 recenziranih znanstvenih i stručnih radova, od kojih je preko 50 objavljeno u časopisima indexiranim u bazama WosCC i Scopus; autor 4 visokoškolska udžbenika i priručnika, glavni urednik Journal of Applied Health Science (www.jahs.eu ); počasni član Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara i aktivni zagovornik promicanja borbe protiv nasilja nad Romkinjama, ostvarivanja zajamčenog prava na obrazovanja kroz implementaciju pozitivne diskriminacije u segmentu visokoškolskog obrazovanja Roma; ekološki aktivist, pasoljubac; vegetarijanac, tree-hugger. Zahvalni otac na 4 predivne kćeri (akademska violončelistica, akademska slikarica i mag. psihologije, matematičarka i glaceologinja, akademska kazališna redateljica i mag. komparativne književnosti) i ponosni deda čudesne T.

 

Aleksandar Racz | LinkedIn