Aleksandar Zolak, dr.med.

Direktor

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Životopis

Diplomirao 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Od 2002. do 2009. godine radio kao doktor opšte prakse, potom kao specijalista ginekologije i akušerstva. Subspecijalizaciju iz oblasti steriliteta i vještačke oplodnje završio 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Poslijediplomske studije iz oblasti upravljanja zdravstvenim sistemima završio 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Autor i koautor radova koji su objavljeni u više stručnih zbornika i časopisa.
2016. godine izabran za direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.