Ana-Marija Blažeković Kezele

Voditelj projekata u marketingu

SERVIER PHARMA d.o.o.

Životopis

Rođena u Teheranu, 1978. godine.
Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, 2004. godine.
Stažirala u Domu zdravlja Zagreb – Centar te državni ispit položila 2005. godine.
Iste godine po prvi put se zapošljava u farmaceutskoj kompaniji SERVIER na poziciji medicinskog predstavnika. Na sličnim pozicijama radi u još dvije multinacionalne kompanije, Novartis i Sanofi, kontinuirano se usavršavajući na područjima prodajnih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, leadershipa i managementa.
2011. godine zapošljava se po drugi put u farmaceutskoj kompaniji SERVIER na poziciji Voditelja edukacija za kojeg se usavršava u Parizu kroz specifične treninge koji obuhvaćaju znanje o produktima, prodajne vještine te osobni razvoj.
2014. godine prelazi u odjel Marketinga gdje je i danas zaposlena kao Voditelj projekata radeći na produktima koji su danas vodeći u području hipertenzije na teritoriju Republike Hrvatske.
LMHS upisuje 2016. godine.
Majka sina Mateja.
Obožavateljica putovanja i sporta, s naglaskom na CrossFit.