August Cesarec

Asistent na Katedri za financije

Ekonomski fakultet Zagreb

Životopis

August Cesarec, mag. oec., univ. mag. admin. sanit., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije u srpnju 2012. godine. Tijekom cijelog studija dobivao je Državnu stipendiju za osobito nadarene studente Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od siječnja 2013. do siječnja 2017. radio je u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te se primarno bavio analizom različitih dijelova zdravstvenog sustava i procjenama zdravstvenih tehnologija. Početkom 2013. godine proveo je tri i pol mjeseca na stručnom usavršavanju i edukacijama u Yorku (Engleska) iz područja zdravstvene ekonomike. Od srpnja 2013. do lipnja 2016. godine bio je član Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nakon upisa na Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2015., u srpnju 2017. završio je studij te stekao zvanje sveučilišnog magistra Menadžmenta u zdravstvu. Od siječnja 2017. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te upisan na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađao je nekoliko radionica i tečajeva iz područja zdravstvene ekonomike te o naprednom radu u programskom paketu Microsoft Office. Aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom.