Danijela Rašić

Direktorica / Ravnateljica / Predsjednica

Aquatic d.o.o. / Poliklinika Aqua Med d.o.o. / Udruga Aqua Med Klub Zdravlja

Životopis

06/2001 – 06/2004 Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
Vođenje projekata Udruge „Reci DA nepušenju“
Organizacija „Najvećeg doručka – Hrvatskog doručka“…
Sudjelovanje u organizaciji konferencija Health Insurance in Transition.

02/2002 – 02/2003 Klinički Bolnički Centar Zagreb, Stažistica
Obavezni pripravnički staž za doktore medicine

07/2004 – 01/2005 Hotel Rosmaris****, voditeljica welness-a
Vođenje wellness centra

06/2005-10/2005 Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
Doktorica medicine u ambulanti opće prakse

11/2005-04/2010 Zlatni rat d.d., voditeljica welness-a
Vođenje Thallasso wellness-a u Hotelu Elaphusa**** u Bolu na o. Braču

12/2010-trenutno Aquatic d.o.o., direktorica
Vođenje Aqua Med ® Medical Wellness centra

11/2016-trenutno Udruga „Aqua Med Klub Zdravlja, predsjednica

07/2017-trenutno Aqua Med ® Medical Wellness u Hotelu Marvie****, upravljanje

04/2018-trenutno Aqua Med d.o.o., poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dermatologiju i venerologiju, ravnateljica poliklinike