Dr.sc. Danko Relić

CURRICULUM VITAE

Više od 15 godina aktivno sudjeluje u brojnim inicijativama, projektima i aktivnostima organiziranim od strane različitih organizacija civilnog društva. Sudjeluje u provođenju javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu približavanja zdravlja i zdravih stilova života što široj populaciji. Potaknuo je pokretanje projekta koji su danas prepoznati i priznati na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini kao perjanice dobre prakse javnozdravstvenih aktivnosti zaštite zdravlja i unapređenja kvalitete življenja te predstavljaju neizostavan dio života lokalnog stanovništva.

Inicijator osnivanja udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar gdje obnaša dužnost dopredsjednika.

Iznimna aktivnost za vrijeme studija u brojnim organizacijama koja se bave problematikom studenata i mladih na nacionalnoj i europskoj razini.

  1. inicira obnavljanje Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora te 2017. obnaša dužnost predsjednika. Član je nekoliko stručnih društava HLZ-a. Izabran je u suradničko zvanje asistenta na katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku medicinskog fakulteta u Zagrebu, a kao doktor medicine trenutačno obavlja specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine.

Doktorand doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“. Autor je preko 20 stručnih i znanstvenih radova i priopćenja iz područja biomedicine i zdravstva.

  1. Obavio stažiranje u uredu zastupnika u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Aktivno se služi i engleskim jezikom u govoru i pismu pasivno poznaje njemački jezik u govoru i pismu.

LinkedIN – Danko Relić