Darija Grebenar

ljekarna/voditelj ljekarne

ZU Farmacia

Životopis

Rođena sam 1988. u Travniku (BiH), gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Studij farmacije sam upisala 2007. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Isti sam završila 2012. godine i stekla akademski naziv magistra farmacije. Nakon odrađenog pripravničkog staža nastavljam raditi u ZU Farmacia u nekoliko gradova u Hrvatskoj. Od 2016. godine radim na mjestu voditelja ljekarničke jedinice u ZU Farmacia u Zagrebu. Od početka profesionalnog puta sam pokazala izrazito zanimanje za skrb i javno-zdravstvene akcije pa sam svoj stručni rad i prezentirala na XVII. Savjetovanju farmaceuta 2013. godine u obliku znanstvenog postera. Svoj rad aktivno bilježim u obliku godišnjeg portfolia za koji sam i nekoliko puta nagrađena u ustanovi u kojoj radim. Angažirana sam u Odboru za dobivanje ISO:9001 certifikata u zdravstvenoj ustanovi u kojoj radim kao interni auditor. Aktivni sam mentor studentima farmacije na stručnoj praksi i stručnom osposobljavanju. Poznajem njemački i engleski jezik u govoru i pismu, a učim i španjolski jezik. Studij Menadžmenta u zdravstvu sam upisala u rujnu 2016. godine i trenutno sam u postupku izrade završnog rada. Studij mi je omogućio upoznavanje brojnih zdravstvenih stručnjaka te pružio neke nove vidike za budućnost.