Doc.dr.sc. Đulija Malatestinić

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet