Domagoj Mosler

Ravnatelj, internist

Lječilište Topusko

Životopis

Domagoj Mosler je studirao medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 2006. godine. Iste godine, uz pripravnički staž, upisuje specijalistički poslijediplomski studij Menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Klinički menadžment, a nakon toga upisuje i Doktorski poslijediplomski studije „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Završni diplomski rad na studiju Menadžmenta u zdravstvu brani 2014. godine i stječe titulu sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu. Od 2007. do 2008. radi kao liječnik opće medicine u NPB dr. Ivan Barbot u Popovači, a od 2008. je zaposlen u Lječilištu Topusko kao specijalizant interne medicine nakon čega, od 2013. godine, radi kao internist, a iste je godine imenovan i pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu i tu dužnost obavlja nepunih godinu dana. Od 2013. do 2014. dodatno radi kao internist u NPB dr Ivan Barbot. 1. listopada 2014. imenovan je vršiteljem dužnosti ravnatelja Lječilišta Popovača, a ravnateljem Lječilišta postaje 19. 12. iste godine. U siječnju 2017. godine izabran je u naslovno-suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje je asistent u nastavi na Odjelu za sestrinstvo na predmetima Interna medicina i Dijetetika. Ravnatelj je zaklade Sisačke biskupije za stipendiranje studenta „fra Bonifacije Ivan Pavletić“.