Dr.sc. Mario Bagat, dr.med.spec.

Director of Health Insurance

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

CURRICULUM VITAE

Zaposlen je u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d. kao direktor Sektora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od 2016. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1999. godine i stekao naziv doktora medicine. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započeo u Ministarstvu zdravstva kao koordinator reforme zdravstvenog sustava. U HZZO-u  kao pomoćnik ravnatelja, vodio je Sektor zdravstvene zaštite. U razdoblju od 2006. do 2007. godine bio je nacionalni koordinator Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku za područje financiranja zdravstva. U CROATIA zdravstvenom osiguranju d.d. radio je na mjestu direktora Sektora za osigurateljne i medicinske poslove. Predsjednik je Komisije za zdravstvena osiguranja u Hrvatskom uredu za osiguranje te član Odbora za zdravstveno osiguranje Insurance Europe. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja i upravljanja zdravstvenim sustavom te je stalni ili gostujući predavač na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz područje upravljanja zdravstvenim sustavom.

 

Mario Bagat | LinkedIn