Dubravka Pezelj Duliba

Rukovoditeljica službe za analizu i razvoj zdravstvenih usluga

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Životopis

Dubravka je doktor medicine, specijalist javnozdravstvene medicine i magistra javnog zdravstva, sa završenim poslijediplomskim studijem Menadžementa u zdravstvu (LMHS). Osim završenih školovanja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, školovala se i na Sveučilištu u Yorku (Engleska) u području zdravstvene ekonomike. Gotovo 20 godina radi u Hrvatskom zavodu zdravstveno osiguranje pretežito na poslovima ugovaranje zdravstvene zaštite, što uključuje i modeliranje načina financiranja i plaćanja zdravstvene zaštite. Bila je pomoćnica ravnatelja HZZOa i pomoćnica ministra zdravlja. Poseban interes ima za financiranje zdravstvene zaštite, osobito bolnica, na čemu je i magistrirala. Predaje kao gost na dodiplomskom i poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te jednoj poslovnoj školi. Također posjeduje konzultantsko iskustvo stečeno u državama u okruženju. Članica je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, te Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja. Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, a autor je ili koautor više stručnih i znanstvenih radova iz područja organizacije i financiranja zdravstvenog sustava. Osim tematike financiranja zdravstvene zaštite poseban interes predstavljaju joj zdravstvena politika, health in all policies , pravednost u zdravstvenoj zaštiti i organiziranje palijativne skrbi.