Elvira Lazić Mosler

Dermatovenerolog

Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak, Hrvatsko katoličko sveučilište

Životopis

Doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler je studirala medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2006. g. Iste godine, uz pripravnički staž, upisuje Specijalistički poslijediplomski studij Menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Upravljanje u znanosti, te brani diplomski rad 2009. g, i stječe titulu sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu. Od 2007.-2011. radi kao znanstveni novak-asistent na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu prof.dr.sc. Ane Marušić „Molekularne interakcije koštanog i imunološkog sustava“, te sudjeluje kao asistent u nastavi anatomije na studijima medicine i stomatologije. Od 2011. zaposlena je u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku kao specijalizantica dermatologije i venerologije, te specijalizira u Klinici za dermatologiju i venerologiju KBC-a Zagreb. 2012. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga receptora Fas u sazrijevanju ostoblasta sinovijskoga podrijetla i artritisu potaknutom antigenom u miša”. Nakon položenog specijalističkog ispita u svibnju 2015. g. radi kao specijalistica dermatologije i venerologije u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, gdje od 2016. g. radi i kao voditeljica Odjela za dermatologiju i venerologiju. 2016. je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje je na Odjelu za sestrinstvo voditeljica predmeta Anatomija i Dermatologija.