Irena Rojnić Palavra

Specijalist psihijatrije

Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan, Dnevna bolnica za bolesti ovisnosti

Životopis

Irena Rojnić Palavra rođena je u Puli 1983. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. 2009. polaže stručni ispit te se zapošljava u HZJZ. 2015. završava specijalizaciju iz psihijatrije, a 2017. stječe titulu univ. mag. admin. sanit. Do 2016. radila je na području javnog zdravstva. Vodila je Odsjek za prevenciju ovisnosti o duhanu HZJZ. Bila je članica Stručne skupine za duhansku politiku te stručne Podskupine o e-cigaretama EK, hrvatska kontaktna točka za duhan SZO, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja te članica još nekoliko stručnih skupina. Od 2016. radi u Dnevnoj bolnici za bolesti ovisnosti Psihijatrijske bolnice Sv. Ivan. Kao terapeut KLA Zaprešić – centar radi od 2012. Doktorand je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Biomedicina i zdravstvo. Članica je Odbora Sekcije mladih psihijatara i članica Sekcije adiktološke psihijatrije WPA te jedan od osnivača Radne skupine za bolesti uzrokovane psihoaktivnim tvarima EFPT, 2015/2016 bila je član Nadzornog odbora iste te potom Delegat za Hrvatsku. Bila je suorganizatorica i članica izvršnog odbora mreže NECPAM, sada puni član iste. Koordinator je YPN mreže za Hrvatsku. Član je HPD te predsjednik i član Odbora Sekcije mladih HPD. Sudjelovala je u provođenju kliničkih studija i međunarodnih istraživanja. Autor je više stručnih i znanstvenih radova uz povremeno recenziranje za stručne časopise. Sudjelovala je u organizaciji više stručnih i znanstvenih skupova.