Ivan Frketić

Liječnik

Opća bolnica Karlovac

Životopis

Rođen je 1983. godine u Karlovcu. Osnovnoškolsko obrazovanje je završio u Područnoj školi Jarče Polje 1997. godine. Nakon toga pohađao je Medicinsku školu Karlovac te je 2001. godine maturirao u zanimanju medicinski tehničar. Iste godine je upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te je 2007. godine diplomirao i stekao stručno zvanje doktor medicine. Pripravnički staž je odradio u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, a nakon toga od 2009. godine radi kao liječnik na Službi za kirurgiju Opće bolnice Karlovac. Godine 2014. stekao je naziv specijalist opće kirurgije. Od 2014. godine kada je izabran na lokalnim izborima, vrši dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić, u sklopu čega je načelnik Stožera civilne zaštite Općine Netretić, predsjednik Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga te član više stručnih povjerenstava i radnih skupina. Od mladosti je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mračin, a od 2013. godine je i na dužnosti predsjednika. Operativni je član Društva, u zvanju časnika, nositelj je Brončane vatrogasne plamenice te Vatrogasna spomenica za 10 godina aktivnosti. Aktivni je član Nogometnog kluba ”Dobra” Novigrad na Dobri od 2008. godine, s kojim nastupa u natjecanjima Nogometnog saveza Karlovačke županije. Od 2015. godine izabran je na dužnost predsjednika Kluba.