Ivija Rajković

Dr.med. /Direktor/ Voditeljica Medivia centra

Medikol Grupa d.o.o.

Životopis

Direktorica Medikol Logistike i voditeljica Centra za prevenciju i liječenje debljine Medivia Zagreb i Čakovec. Specijalizant plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.
Ivija Rajković, diplomirala je 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
2010.godine počinje raditi u sklopu Medikol Grupe, u sklopu nabave, marketinga i prodaje, te uskoro postaje i voditelj nabave za Medikol Grupu.
Od 2011.godine radi kao direktor Medikol Logistike.
Zbog želje za razumijevanjem i boljim rukovođenjem različitih timova ljudskih potencijala iste godine upisuje i završava školu NLP managementa i postaje certificirani NLP coach. Zbog sve većeg interesa za razvijanje ljudskih potencijala nastavlja se educirati u pravcu Neurolingvalnog programiranja te upisuje Specijalistički poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu.
2013. godine završava i LQ/ executive leadership program u sklopu LQ/ academy.
Od 2014. godine osniva i vodi centre za prevenciju i liječenje debljine Zagreb i Čakovec, te zbog želje da bolje razumije problematiku koju poremećaji hranjenja donose, završava nutricionistički tečaj te upisuje kognitivno bihevioralnu psihoterapiju. Trenutno je na 2.stupnju edukacije koju pohađa u sklopu Hrvatskog udruženja za bihevioralnu – kognitivnu terapiju (HUBIKOT), u Zagrebu