Ivo Dumić-Čule

MedAI Solution

CURRICULUM VITAE

Rođen 1988. u Zagrebu. Diplomirao je 2012. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te odradio liječnički staž na KBC Zagreb i Montreal General Hospital u Kanadi. Za vrijeme studija nagrađen Dekanovom i Rektorovom nagradom za znanstveni rad. Radio na Medicinskom fakultetu kao asistent na Zavodu za anatomiju te u Laboratoriju za mineralizirana tkiva, gdje je i doktorirao 2016. Iste godine dobio je Dekanovu nagradu za znanstvenu produktivnost te boravi na International Center for Genetic Engineering and Biotechnology u Trstu kao postdoktorand. Od 2017. radi na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Dubrava. Od 2020. do 2021. bio je ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak. Autor je i koautor preko 30 znanstvenih i stručnih članaka koji su citirani više od 800 puta, te glavni autor na članku objavljenom u prestižnom časopisu Nature Communications. Autor je jednog globalnog patenta i nekoliko poglavlja u knjigama, a njegovo istraživanje objavljeno je na naslovnici časopisa Hormone and Metabolic Research. Dobitnik je desetak međunarodnih nagrada i stipendija, od kojih su važnije New Investigator Award dodijeljen od strane European Calcified Tissue Society i European Molecular Biology Organization fellowship. Održao je brojna predavanja na međunarodnim skupovima, od čega se ističu predavanja na Harvard Medical School, European Congress of Radiology, Radiological Society of North America, European Society of Musculoskeletal Radiology i European Symposium on Calcified Tissues. Trenutno je docent na Sveučilištu Sjever gdje vodi kolegije „Organizacija zdravstvenih i socijalnih ustanova“ te „Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvu“. Predsjednik je uprave Senata gospodarstva Hrvatske (dio Senat der Wirtschaft iz Austrije) te osnivač i direktor firme MedAI Solution.

 

Ivo Dumic-Cule | LinkedIn