Prof.dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.

Liječnik hematolog, izvanredni profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i bivši Ministar rada i mirovinskog sustava