Larissa Steinberger

Pomoćnik direktora za klinički menadžment

PPD Hrvatska d.o.o.

Životopis

Poslije završene srednje Medicinske škole, smjer Zdravstveno-laboratorijski tehničar, upisujem Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam diplomirala 1998 godine. Nakon završetka studija, pripravnički staž odrađujem na Klinici za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta, a poslije položenog stručnog ispita, nekoliko godina honorarno radim sa konjima u privatnim štalama i jahalištima vodeći brigu o zdravlju i njezi konja, te kao učitelj jahanja. Za vrijeme pripravničkog staža i kasnije, objavljujem nekoliko stručnih članaka u stručnim časopisima te stručne članke na internetu. 2003 g. dobivam posao u lokanom manjem CRO-u kao motritelj kliničkih ispitivanja, te započinjem karijeru u toj industriji. Tijekom sljedećih 10-tak godina bila sam zaposlena u još dva lokalna CRO-a, na mjestima starijeg motritelja te direktora lokalne podržnice. 2012 g. dobivam posao u sadašnjoj, globalnoj firmi kao menadžer, gdje sam nekoliko puta promovirana do sadašnje pozicije pomoćnika direktora za klinički menadžement. Trenutno vodim dio globalnog tima odgovornog za resursing u clinical development-u. Osim svoje struke završila sam još i Pedagoško-psihološku naobrazbu na Učiteljskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te strukovnu školu za Cestovna motorna vozila, te stekla naobrazbu profesionalnog vozača. Hobiji su mi jahanje i vožnja motora.