Lidija Dajak

Lidija Dajak je završila Opću gimnaziju u Oroslavju i Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stječe na Studiju socijalnog rada (1 godina), Centru za rehabilitaciju (5 godina), Centru za socijalnu skrb (1 godina) i Domu za starije osobe (10 godina), a volontersko u Klubu liječenih alkoholičara  i Domu za nezbrinutu djecu. Daljnju edukaciju nastavlja na Poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta smjer: Menadžment u zdravstvu i na Visokom učilištu Algebra: voditelj pisanja i provedbe EU projekata. U slobodno vrijeme piše stručne radove na temu demografskog starenja i volontira u Klubu za starije osobe Maksimir kao voditelj pisanja i provedbe projekata financiranih bespovratnim sredstvima.