Lidija Dajak

Viša savjetnica- specijalistica

Ministarstvo rada,mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike, Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi

CURRICULUM VITAE

Završila Opću gimnaziju i Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Daljnju edukaciju nastavlja na Poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta smjer: Menadžment u zdravstvu i na Visokom učilištu Algebra: voditelj pisanja i provedbe EU projekata. Trenutno zaposlena na radnom mjestu više savjetnice specijalistice u Samostalnom sektoru za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike.