Dr.sc. Ljiljana Sović Brkičić, dr.med.

Viši inspektor za lijekove

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje