Lucija Svetina

Lucija Svetina je rođena 1986. godine u Zagrebu. Upisala je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine te diplomirala 2010. godine s prosjekom ocjena 4,9. Nagrađena je Dekanovom nagradom za najboljeg studenta treće godine studija te Rektorovom nagradom za najbolji znanstveni rad „Značenje kliničkog statusa glave i vrata u indikaciji, opsegu i ishodu kirurškog liječenja planocelularnog karcinoma kože glave i vrata“. Dodijeljena joj je stipendija Grada Zagreba za diplomski studij. Po završetku studija je 2011. upisala poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završila pripravnički staž u KBC „Zagreb“, gdje je 2012. godine otpočela specijalizaciju iz kardiotorakalne kirurgije, smjer kardijalna kirurgija. Specijalizaciju je završila 2018. godine. Iste godine doktorirala je na Medicinskom fakultetu sa temom „Utjecaj izvantjelesne cirkulacijske potpore na viskoelastična svojstva krvnoga ugruška i funkcije trombocita“. 2018. godine upisala je i poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je 16 radova indeksiranih u Current Contents. Stručno se usavršavala u Austriji, Italiji i Velikoj Britaniji