Maja Ferenčak mag.oec.

Hrvatska liječnička komora

CURRICULUM VITAE

Maja Ferenčak je rođena 07.08.1986. godine u Zagrebu. Nakon završene I. Ekonomske škole u Zagrebu, upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem završava studij Računovodstva i financija. Svoje obrazovanje nastavlja na studiju Poslovne ekonomije, smjer Turizam, u Varaždinu. 2018. završava program za voditeljicu turističke agencije na Sveučilištu Libertas. Tijekom svog fakultetskog obrazovanja zaposlena je u tvrtki ZAMA d.o.o. gdje je odgovorna za organizaciju poslovanja, izradu natječajne dokumentacije iz gradskih i državnih fondova te analizu izvještaja. Ujedno je radila u organizaciji evenata te je dogovarala tuzemne i inozemne turneje.

Od 2006. do 2017. bila je producentica tuzemnih i inozemnih natjecanja koje su okupljala od 25000-50000 sudionika.

Radila je kao časnik za Welcome, Hospitality and Protocol na UEFA kongresu u Zagrebu 2008. godine te je bila Youth Officer na UEFA European Futsal Championship 2012. godine.  Na World Handball Championship održanom u Zagrebu 2009. godine bila je asistentica menadžera za ceremonijale i protokole te je istu funkciju obnašala na FIBA Eurobasketu 2015. godine.

Svoj profesionalni put zaokreće u studenom 2017. kada se zapošljava u tvrtki Hrvatske liječničke komore, Aorti, na mjestu voditeljice turističke agencije. Tijekom svog rada u Aorti, sudjelovala je u tehničkoj organizaciji 4 kongresa KOKOZ-a (Koordinacija komora u zdravstvu), 4 kongresa medicinskog prava, FEMS konferenciji i ZEVA Simpoziju.

Od 2020. godine zaposlenica je i Hrvatske liječnike komore u odjelu trajne medicinske izobrazbe. 2021. godine upisala je poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.