Maja Vajagić

viši inspektor za medicinske poslove

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Iskustvo:

lipanj 2012. – danas
Odjel za ugovaranje bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite
Služba za ugovaranje zdravstvene zaštite,
Direkcija Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb
veljača 2009. – lipanj 2012. godine
Odjel za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite
Služba za ugovaranje zdravstvene zaštite,
Direkcija Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb
srpanj 2008. – siječanj 2009. godine
MojDoktor, call-centar i web portal
studeni 2004.- lipanj 2008. godine
Odjel za dječje bolesti Kliničke bolnice Osijek
studeni 2003. – listopad 2004. godine
Ambulanta opće medicine, Zdravstvena stanica Retfala, Osijek
22. listopada 2003. godine državni ispit
listopad 2002. – listopad 2003. godine
Pripravnički staž, Klinička bolnica Osijek

Obrazovanje:

siječanj 2014. godine – ožujak 2018. godine (03.04.2018 položen specijalistički ispit)
specijalističko usavršavanje iz javnozdravstvene medicine
2013./2014. godine
Specijalistički poslijediplomski studij „Javno zdravstvo“; 2018. Završni rad: „Učinci i značenje promjena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u razdoblju od 2008. – 2014. godine“
2011./2012. godine
Specijalistički poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“; 2018. Završni rad: „Analiza zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda u ugovornim bolnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prve kategorije od 2012. do 2016. godine“
listopad 1996. – lipanj 2002. godine
Medicinski fakultet u Zagrebu,