Maja Vajagić

RUKOVODITELJICA SLUŽBE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENIH USLUGA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

CURRICULUM VITAE

– 1996. godine upisuje studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Područni studij Osijek gdje je diplomirala u lipnju 2002. godine.

– Stručni ispit položila je u listopadu 2022. godine.

– Stručni poslijediplomski studij  javnozdravstvene medicine završava 2014. godine.

– Specijalistički ispit iz javnozdravstvene medicine položila je 03.04.2018. godine.

– 07.veljače 2019. obranila je završni specijalistički rad na stručnom poslijediplomskom studiju „Javnozdravstvena medicina“ s temom „Učinci i značenje promjena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u razdoblju od 2008. – 2014. godine”, univ.mag.med.

– Stručni poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2012. godine.

– 04. srpnja 2018. obranila je završni specijalistički rad na stručnom poslijediplomskom studiju „Menadžment u zdravstvu“ s temom „Analiza zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda u ugovornim bolnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prve kategorije od 2012. do 2016. godine“, univ.mag.admin.sanit.

 

MINI BIO

U 20 godina rada, radila je na svim razinama zdravstvene zaštite, u ordinaciji obiteljske medicine, na odjelu pedijatrije u Kliničkim bolničkim centrima Osijek i Zagreb te potom u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Od veljače 2022. godine je zaposlena u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Sektoru zdravstvene zaštite. Od 2009. do 2012. godine radi u ugovaranju primarne zdravstvene zaštite, a potom u ugovaranju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite kao viši inspektor za medicinske poslove. Od listopada 2018. godine postaje rukovoditeljica Odjela za ugovaranje bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, a od siječnja 2020. godine Rukovoditeljica Službe za ugovaranje zdravstvene zaštite. Službu za unapređenje zdravstvenih usluga preuzima u listopadu 2020. godine. Tijekom rada u HZZO-u bavi se organizacijom zdravstvene zaštite, modelima plaćanja i razvojem sustava praćenja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te razvojem informatičkih sustava i brojim analizama sustava zdravstva. Sudjeluje u provedbi različitih projekata te u radu povjerenstava Ministarstva zdravstva i drugih institucija.