Marko Bašković

Liječnik na Klinici za dječju kirurgiju

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Životopis

Marko Bašković, univ. mag. admin. sanit., rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu Vrbani te IX. gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Pripravnički staž odradio je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je trenutno na specijalističkom usavršavanju iz dječje kirurgije. Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu upisao je 2016. godine. U ožujku 2018. godine obranio je završni specijalistički rad pod naslovom „Međuodnos traženja droge internetom i policijske zapljene u Republici Hrvatskoj“. Od 2017. godine polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je niza znanstvenih radova indeksiranih u Current Contentsu, Web of Science Core Collectionu, Scopusu i drugim bazama. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske udruge bolničkih liječnika.