Miroslav Sikora, dr. med. dent.

Voditelj odjela dentalne medicine; Predsjednik područnog sjedišta

Doma zdravlja Osijek; Hrvatska komora dentalne medicine, područno sjedište Osjek