Nenad Korkut

Rukovoditelj službe za odnose s javnošću

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

CURRICULUM VITAE

– 1986. godine upisuje studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 23. listopada 1992. godine.
– Stručni ispit položio je 11. svibnja 1994. godine.
– Stručni poslijediplomski studij iz ortopedije završava 2003. godine.
– Specijalistički ispit iz ortopedije položio 31. siječnja 2006. godine.
– Stručni poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2014. godine.

– 10. srpnja 2020. obranio je završni specijalistički rad na stručnom poslijediplomskom studiju „Menadžment u zdravstvu“ s temom „Ispitivanje mišljenja građana o temama vezanim uz zdravstvo“, te je time postao Mr.sc., dr.med, univ.mag.admin.sanit.

 

U svojoj gotovo 30 godina dugoj medicinskoj praksi bio je zaposlen u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Trnje u Zagrebu, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Karlovcu te u Općoj bolnici Karlovac kao specijalist ortoped.
Od rujna 2011. godine do travnja 2012. bio je zaposlen u Službi za kontrolu Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) kao Viši inspektor za medicinske poslove. Od travnja 2012. rukovoditelj je Službe za odnose s javnošću HZZO. Rukovodi radom Službe koja obuhvaća PR i marketing (oglašavanje Dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a). Bavi se informiranjem javnosti, daje službena priopćenja i organizira susrete s predstavnicima sredstava javnog informiranja, te izravno komunicira s medijima i sudjeluje u medijskim nastupima vezanim uz rad HZZO-a. Također rukovodi i organizira medijske konferencije i brifinge te komunicira s PR službama Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

U slobodno vrijeme bavi se pisanjem o modi, filmu i fotografiji za televiziju i tiskovne medije.

MINI BIO

Nenad Korkut je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine te je pripravnički staž odradio u Domu zdravlja Trnje nakon čega je 1994. godine položio stručni ispit. Poslijediplomski studij iz ortopedije završava 2003. godine, a 2006. godine polaže i specijalistički ispit.
Nakon polaganja specijalističkog ispita 2006. godine Nenad Korkut radi kao specijalist ortoped u ambulantama opće ortopedije, dječje ortopedije te u ortopedsko traumatološkoj ambulanti. Uz operativni program bavio se i ultrazvukom lokomotornog sustava.

Od 2011. zaposlen je u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), a od 2012. rukovoditelj je Službe za odnose s javnošću HZZO.
Unatoč svemu navedenom, Korkut je široj javnosti možda najpoznatiji kao modni kritičar i redoviti komentator dodjele Oscara na Hrvatskoj televiziji.