Nenad Korkut

Rukovoditelj službe za odnose s javnošću

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Obrazovanje

– 1986. godine upisuje studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 23. listopada 1992. godine.
– Stručni ispit položio je 11. svibnja 1994. godine.
– Stručni poslijediplomski studij iz ortopedije završava 2003. godine.
– Specijalistički ispit iz ortopedije položio 31. siječnja 2006. godine.
– Stručni poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2014. godine.

U svojoj 20 godina dugoj medicinskoj praksi bio zaposlen u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Trnje u Zagrebu, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Karlovcu te u Općoj bolnici Karlovac kao specijalist ortoped.
Od travnja 2012. rukovoditelj Službe za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Rukovodi radom Službe koja obuhvaća PR i marketing. Bavi se informiranjem javnosti, daje službena priopćenja i organizira susrete s
predstavnicima sredstava javnog informiranja, te izravno komunicira s medijima i sudjeluje u medijskim nastupima vezanim uz rad HZZO-a. Također rukovodi i organizira medijske konferencije i brifinge te komunicira s PR službama Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

U slobodno vrijeme bavi se pisanjem o modi, filmu i fotografiji za televiziju i tiskovne medije.