Ornela Grujić-Cukon

Viši inspektor za ekonomske poslove

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Rijeka

Životopis

Mr. sc. Ornela Grujić-Cukon, dipl.oec. – trenutno zaposlena u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, na poslovima vanjskog nadzora i kontrole. Godine 1982., završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te 1997. godine magistrala pri interdisciplinarnom Studiju Informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Bila je polaznikom IV. generacije LMHS-a.
Prvo radno iskustvo stjecala je u Brodogradilištu Uljanik, kasnije na poslovima zdravstvenog osiguranja (ugovaranje, financije, koordinacija poslova dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, rukovođenje Područnom službom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Pazinu). Bila je pomoćnik za ekonomske poslove u Općoj bolnici Pula.
U trideset i petogodišnjem radu, dodatnim licencama stekla je značajno iskustvo iz raznih područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika, financijske kontrole i upravljanja, javne nabave, financiranja europskih fondova, kvalitete i akreditacije bolničkih zdravstvenih ustanova.
Sudjelovala je u radu Tima za dojku Opće bolnice Pula (godišnja nagrada za najbolji primijenjeni projekt, Centra za kontrolu i prevenciju bolesti – Atlanata). Vodila je financijski dio EU projekta LOVE YOUR HEART u Općoj bolnici Pula.
Nakon trideset godina rada u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju, 2015. godine stekla je licencu unutarnjeg revizora u javnom sektoru, i izrazila želju da svoje daljnje djelovanje usmjeri u područje unutarnje revizije sustava zdravstva.