Pavle Jeličić

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Životopis

2004. diplomirao sam medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (MEF). 2005. obavljam pripravnički staž u Klinici za traumatologiju u Zagrebu te polažem Stručni ispit. 2006. se zapošljavam kao stručni suradnik u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) gdje 2007. započinjem specijalizaciju iz epidemiologije. 2010. uspješno polažem specijalistički ispit i postajem specijalist epidemiologije te Voditelj Odsjeka za opću zdravstvenu ekologiju u HZJZ. 2007. upisujem Poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu na MEF te 2014. stečem titulu Sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu i postajem Voditelj Odjela za opću zdravstvenu ekologiju u HZJZ. 2010. pohađam Epidemiological Intelligence and Management Programme u sklopu Management and technological cooperation programme malezijske vlade u Maleziji. 2014. upisujem poslijediplomski doktorski studij na MEF-u te započinjem sa užom specijalizacijom iz zdravstvene ekologiju nakon čega 2016. uspješno polažem specijalistički ispit te stječem titulu specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije. Iste godine postajem Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju u HZJZ. Tijekom poplava 2014.. te izbjegličke krize 2016. sudjelujem kao zdravstveni koordinator provedbe preventivnih HE mjera. 2016. aktivno sudjelujem u organizaciji i provedbi prvog nacionalnog istraživanja opterećenosti trudnica i njihove novoređene djece živom iz okoliša te organizaciji i provedbi prvog nacionalnog monitoringa invazivnih vrsta komaraca