Prof.dr.sc. Herman Haller

Pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci