Prof.dr.sc. Sanja Balen dr.med.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku