Prof.dr.sc. Vladimir Mićović dr.med.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu ekologiju