Renata Zadro

Voditeljica Odjela za laboratorijsku dijagnostiku

Specijalna bolnica Sv. Katarina, Zagreb

CURRICULUM VITAE

Renata Zadro rođena je 21.8.1955. u Splitu. Diplomirala je i doktorirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992–1994. boravila je u University of Texas Health Science Center, San Antonio na poslijedoktorskom usavršavanju. Od 1995. – 2020. godine bila je zaposlena kao voditelj Odjela za laboratorijsku hematologiju i  koagulaciju u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb. Od 1997. godine u kumulativnom je radnom odnosu sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, kao redovita profesorica u trajnom zvanju i voditeljica kolegija Hematologija I i II, Koagulacija i Transfuziologija s imunohematologijom, sada u svojstvu vanjske suradnice. U domaćoj i svjetskoj znanstvenoj publicistici objavila je više od 80 radova. Autor je 25 poglavlja u knjigama, udžbenicima i priručnicima koji se rabe u nastavi i trajnoj izobrazbi na Farmaceutsko-biokemijskom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u radu više od 50 domaćih i međunarodnih skupova, te kao voditelj i suradnik na nekoliko vanjskih i domaćih znanstvenih projekata. Član je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Internacionalnog društva za trombozu i hemostazu i Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti. Djeluje kao ocjeniteljica Hrvatske akreditacijske agencije za medicinske laboratorije prema normi HR EN ISO 15189. Područje njezinog znanstvenog interesa je molekularna osnova zloćudnih hematoloških bolesti i standardizacija molekularnog praćenja terapije hematoloških bolesnika; molekularna osnova poremećaja zgrušavanja, posebice povezanost genskih polimorfizama i cerebrovaskularnih poremećaja u djece.

U slobodno vrijeme voli planinariti.