Prim. Sonja Frančula-Zaninović, dr.med.univ.mag.

Specijalist interne medicine- subspecijalist kardiologije; Rukovoditeljica kardiološko-internističke djelatnosti

Dom zdravlja Zagreb-Centar

Životopis

Sonja Frančula-Zaninović je u Puli završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž, specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologe je obavila je u KBC-u Zagreb, te je stekla naziv specijaliste interne medicine subspecijalista kardiologije.

Više godina je bila klinički monitor III faze kliničkih ispitivanja lijekova nekoliko međunarodnih kliničkih studija  u Republici Hrvatskoj.

Završila je poslijediplomske specijalističke studije iz Kliničke farmakologije i toksikologije i Menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranila je završni specijalistički rad i stekla akademski naziv sveučilišne magistre menadžmenta u zdravstvu.

Završila je više poslijediplomskih i edukativnih tečajeva : edukacija iz endoksopije gornjeg gastrointestinalnog sustava ; tečaj o „Dobroj kliničkoj praksi“; međunarodni poslijediplomski tečaj: „Emergencies in Internal Medicine“; poslijediplomski tečaj I. kategorije: „Funkcijske bolesti probavnog trakta“; edukacija iz ehokardiografije .

Radi u kardiološkoj ambulanti Doma zdravlja Zagreb-Centar i rukovoditelj je internističke i kardiološke službe Doma zdravlja Zagreb-Centar.

Vanjski je suradnik u Povjerenstvu za lijekove  Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Vodi kardiološko savjetovalište u ljekarnama Farmacia.

2018.g. Ministarstvo zdravstva joj priznaje naziv primarijus.

2018.g. upisla je Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Održala je niz predavanja i edukativnih radionica iz područja kardiologije liječnicima i ljekarnicima. Autor  je i koautor  više znanstvenih (članci indeksirani u CC i u drugim međunarodnim indeksima)  i stručnih radova iz područja kardiologije i kliničke mikorbiologije. Sudjelovala je u 2 Europska projekta, te više kliničkih istraživanja. Od prošle godine je aktivni sudionik znanstvenog istraživanja u projektu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Aktivni je sudionik niza međunarodnih (stranih i domaćih) kongresa, znanstvenih i stručnih skupova.

Sudjeluje u radu brojnih stručnih društava čiji je dugogodišnji član:

Zbor  liječnika RH; Hrvatsko  kardiološko  društvo; Europsko  kardiološko  društvo  (ESC); različite udruge pri Europskom kardiološkom društvu (ESC): Europska udruga za preventivnu kardiologiju (EAPC), Europska udruga za kardiovaskularna oslikavanja (EACVI),  Europska udruga za akutnu kardiovaskularnu skrb (ACCA),  Europska udruga za perkutane kardiovaskularne intervencije (EAPCI),  Europska udruga za zatajivanje srca (HFA); radne skupine  pri Europskom kardiološkom društvu (ESC): Radna skupina za bolesti miokarda i perikarda, Radna skupina  za  kardiovaskularnu farmakoterapiju, Radna skupina za aterosklerozu i vaskularnu biologiju; vijeća pri Europskom kardiološkom društvu (ESC): Vijeće za valvularne bolesti srca i Vijeće za kardiološku praksu

U Domu zdravlja Zagreb-Centar član je: Stručnog vijeća DZ-a, Povjerenstva za lijekove, Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene zaštite.