Valnea Zubović Hunjak

Magistra farmacije - voditelj

Zdravstvena ustanova - ljekarna

Životopis

Po završetku gimnazije u Varaždinu upisala sam i diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu (smjer Ljekarništvo) s nastavkom na specijalističkom studiju Dermatofarmacija i kozmetologija na istom fakultetu. Od završetka studija zaposlena sam u obiteljskoj zdravstvenoj ustanovi koju čine 2 ljekarničke jedinice te radim na organizaciji rada same ustanove i usmjeravanja k njezinoj modernizaciji i potrebama tržišta. Također sam mentor svim stažistima koji dolaze na staž nakon završenog fakulteta ili srednje škole. U svrhu stjecanja znanja za voditeljsku poziciju, završila sam smjer računovodstvo i financije za samostalnog knjigovođu na RRiF-u u Zagrebu te Web marketing akademiju, a pred završetkom sam poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu – smjer Menadžment u zdravstvu.